Nieuws

Resultaten risicobereidheidsonderzoek

Hoe kijkt u naar de veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel met zich meebrengt? Op deze en andere vragen konden deelnemers en pensioengerechtigden hun mening geven in het onderzoek dat wij in september hebben laten uitvoeren.

Het bestuur neemt de resultaten van het onderzoek mee bij de doorrekeningen van de verschillende mogelijkheden in de nieuwe pensioenregeling. Die zijn op dit moment in volle gang. Zodra daar nieuws over is, informeren we u natuurlijk via de website, via de (papieren) nieuwsbrief, of via een persoonlijke brief of mail.