Nieuws

Dekkingsgraad steeg in oktober

De financiële situatie van ons fonds was aan het einde van oktober beter dan eind september. Dat zien we aan de actuele dekkingsgraad: die steeg in oktober. De beleidsdekkingsgraad ging ook omhoog.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • De actuele dekkingsgraad. Dat is de huidige stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad steeg in oktober 119,0% naar 119,5%.
  • De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 110,7% naar 112,2%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 123% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €123,- aan vermogen in kas.

Ontwikkelingen in oktober

In oktober zijn onze verplichtingen gedaald. Dit komt omdat de rente is gestegen. We hebben hierdoor minder geld in kas nodig om de pensioenbetalingen nu en in de verre toekomst te doen. Ons vermogen steeg in oktober iets. Door de gedaalde verplichtingen en het gestegen vermogen, steeg de actuele dekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur