Nieuws

Drie nieuwe leden verantwoordingsorgaan en één bestuurslid zijn bekend

Begin dit jaar was het verantwoordingsorgaan (VO) van ons fonds op zoek naar drie nieuwe leden. Ook was er een vacature voor een bestuurslid in het bestuur. Voor een van deze functies waren er meerdere kandidaten en kwam het tot verkiezingen. Inmiddels is bekend wie de vacatures gaan vervullen. We vertellen u er hier graag meer over.

Afke Albada: nieuw lid VO namens pensioengerechtigden

Voor deze vacature waren er drie geschikte kandidaten. Daarom heeft ons fonds voor deze vacature verkiezingen gehouden. Alle pensioengerechtigden die van ons fonds een ouderdomspensioen of een partnerpensioen ontvangen, mochten stemmen. De uitslag is inmiddels bekend. In totaal zijn er 859 stemmen uitgebracht. Dat is 4% van iedereen die een stemoproep had ontvangen. De meeste stemmen gingen naar Afke Albada. Zij is daarom het nieuwe lid in het verantwoordingsorgaan namens pensioengerechtigden. Gefeliciteerd Afke Albada! Het fonds bedankt iedereen die heeft gestemd.

Joep Schellen: nieuw lid VO namens deelnemers

Joep Schellen is benoemd tot nieuw lid in het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers. Omdat hij de enige kandidaat was, waren er voor deze functie geen verkiezingen nodig.

Piet Hein Rondhuis: nieuw lid VO namens werkgevers

Piet Hein Rondhuis is benoemd tot nieuw lid in het verantwoordingsorgaan namens de werkgevers. De werkgeversvereniging Modint droeg hem voor deze functie voor.

Eric Rutgers blijft bestuurslid namens pensioengerechtigden

Ook voor de zetel in het bestuur namens de pensioengerechtigden waren geen verkiezingen nodig. Eric Rutgers was de enige kandidaat en hij wordt daarom per 1 juli 2022 herbenoemd voor een tweede zittingstermijn als bestuurslid.