Nieuws

Dekkingsgraad daalt in juli

Ons fonds kwam er afgelopen maand financieel minder goed voor te staan. Dat zien we aan de actuele dekkingsgraad: die daalde in juli. De beleidsdekkingsgraad is gestegen. Onze dekkingsgraden zijn nog steeds te laag.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • De actuele dekkingsgraad. Dat is de huidige stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad daalde in juli van 118,0% naar 113,5%.
  • De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 106,2% naar 107,4%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 120% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €120 aan vermogen in kas.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen ook gewoon uitbetaald.

Waarom daalde de dekkingsgraad en steeg de beleidsdekkingsgraad?

Alle beleggingen samen lieten een positieve groei zien. De rente is in juli gedaald. Onze voorziening - het geld dat we in kas moeten hebben voor het betalen van de (toekomstige) pensioenen – is hierdoor toegenomen. De stijging van de voorziening door de rentedaling was groter dan de toename van ons vermogen. Hierdoor daalde de actuele dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Elke maand verdwijnt de ‘oudste’ actuele dekkingsgraad uit dit gemiddelde en wordt de ‘nieuwe’ actuele dekkingsgraad toegevoegd. De actuele dekkingsgraad van eind juli 2022 is hoger dan de actuele dekkingsgraad van juli 2021 (98,7%, die nu uit het gemiddelde is verdwenen). Hierdoor steeg de beleidsdekkingsgraad afgelopen maand met 1,2%-punt.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur