Nieuws

Dekkingsgraad licht gedaald in mei

Onze financiële positie is er de afgelopen maand iets op achteruit gegaan. Dat is te zien aan onze actuele dekkingsgraad: die ging in mei omlaag.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • De actuele dekkingsgraad. Dat is de huidige stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad daalde van 100,8% naar 100,6%
  • De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 92,3% naar 93,4%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 118% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €118 aan vermogen in kas.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen ook gewoon uitbetaald.
Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan is het belangrijk om te weten dat u uw pensioen tijdelijk niet kunt meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten. (Uitzondering daarop zijn kleine pensioenen.)

Actuele dekkingsgraad omlaag, beleidsdekkingsgraad omhoog. Hoe kan dat?

Actuele dekkingsgraad omlaag

In mei ging de rente iets omlaag. Daardoor is er meer geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is geen goed nieuws voor onze financiële positie. We hadden in mei een positief beleggingsrendement. Hierdoor steeg ons vermogen. Dit was alleen niet genoeg om de gevolgen van de dalende rente goed te maken. Al met al ging de actuele dekkingsgraad licht omlaag.

Beleidsdekkingsgraad omhoog

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Vorig jaar in mei stonden we er heel anders voor. We zaten toen midden in de coronacrisis. De lage dekkingsgraad van mei 2020 vervalt nu bij de berekening van de beleidsdekkingsgraad. De dekkingsgraad van mei 2021, die veel hoger is dan die van mei 2020, wordt nieuw toegevoegd aan de berekening van de beleidsdekkingsgraad. Dat is positief voor onze beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur