Nieuws

Wat als het mee- of tegenzit?

Wat gebeurt er met uw pensioen als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat? Die inschatting ziet u vanaf dit jaar voor het eerst op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Sinds eind vorig jaar was dit al zichtbaar op mijnpensioenoverzicht.nl.

Elk jaar krijgt u van ons fonds een UPO. Hierin staat de actuele stand van zaken van uw pensioen bij ons fonds. Dit overzicht vindt u terug in uw persoonlijke online omgeving van ons fonds, Mijn Pensioencijfers.

Nieuw op uw UPO is een inschatting van uw pensioen bij ons fonds als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Dit is weergegeven in een afbeelding met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat u tot nu toe bij ons fonds hebt opgebouwd. De bovenste drie zijn een inschatting van het pensioen bij ons fonds in verschillende situaties:

  • Het verwachte eindresultaat
    Dit ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

  • Als het meezit
    Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5%) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.

  • Als het tegenzit
    Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5%) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Als u inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u ook een inschatting van uw pensioen in drie scenario’s. Deze inschatting is gebaseerd op uw totale pensioen, dus ook van eventuele andere pensioenfondsen en inclusief de AOW. De bedragen die wij tonen op het UPO zijn bruto. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u netto bedragen.

Meer lezen?

Op onze website leest u meer informatie over de inschatting van uw pensioen als het mee- of tegenzit. Lees ook de veelgestelde vragen hierover. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.