Nieuws

Onze financiële positie stabiliseert op laag niveau

Na een scherpe daling in de afgelopen maanden, heeft de financiële positie van ons fonds zich in april gestabiliseerd. Dat is te zien aan onze dekkingsgraden.

  • De actuele dekkingsgraad steeg licht van 85,3% naar 85,6%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde van 95,4% naar 94,0%.

Deze percentages zijn te laag. Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 120% is.

Waardoor komt dit?

De financiële markten zijn momenteel erg onrustig. Dat komt onder andere door de coronacrisis. Hierdoor is niet te zeggen hoe de financiële situatie zich nu verder ontwikkelt. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en benadrukt dat ons fonds belegt voor de lange termijn en zorgvuldig beslissingen neemt.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Pensioengerechtigden krijgen hun pensioen gewoon uitgekeerd. Aan de opgebouwde pensioenen verandert er nu ook niets. Aan het einde van het jaar maken we de balans op. Het is nu niet te zeggen hoe we er dan financieel voor staan. We kunnen een verlaging per 1 januari 2021 daarom niet uitsluiten.
Wat we doen, hangt ook af van de afspraken die gemaakt worden in het kader van het Pensioenakkoord. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. We weten daarom nog niet welke regels er eind van dit jaar precies voor ons fonds gelden. Het ziet er nu naar uit dat wij hierover van de minister rondom de zomer meer informatie krijgen.

Geen waardeoverdracht

Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan kunt u uw pensioen niet meenemen. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur