Nieuws

Is er straks nog pensioen voor mij over?

Als werknemer neemt u verplicht deel aan de pensioenregeling van Bpf MITT. Dit geldt voor alle werknemers in de branche. U deelt de kosten en de risico’s voor de opbouw van uw pensioen. Ons fonds beheert het geld. 

U spaart voor uw eigen pensioen

Elk pensioenfonds moet een grote buffer aanleggen om alle pensioenen in de toekomst te kunnen blijven betalen. U spaart dus in principe binnen het fonds voor uw eigen pensioen. Dat kan meer of minder zijn dan u verwacht, maar er is altijd een pensioen voor u over.

Pensioenpremie

AOW wordt anders betaald

Veel mensen verwarren het systeem van pensioensparen bij een pensioenfonds met de manier waarop de AOW-uitkering (van de overheid) betaald wordt. Daar betalen de huidige werknemers voor de huidige gepensioneerden. Voor een AOW-uitkering wordt op geen enkele wijze een spaarpotje opgebouwd. Meer informatie over het AOW-pensioen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Meer weten?

Meer over uw pensioenpremie en de verdeling van de premie leest u bij Hoeveel betaalt u?.