Wijziging pensioenreglement 2018

Uitleg en achtergronden

Pensioenleeftijd gaat naar 68 jaar

Wat betekent dit voor het pensioen dat u al hebt opgebouwd?

Het ouderdomspensioen dat u al hebt opgebouwd, heeft nu een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Dit ouderdomspensioen rekenen we om naar de nieuwe pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Daardoor gaat het ouderdomspensioen omhoog. Het pensioen wordt naar verwachting over een kortere periode uitgekeerd. Daardoor gaat het bedrag per maand omhoog. De omrekening kost u geen geld en levert u geen geld op. Bekijk dit rekenvoorbeeld (Pensioen van Jeroen).

Wat betekent dit voor pensioen dat u nog gaat opbouwen?

Het ouderdomspensioen dat u vanaf 2018 gaat opbouwen krijgt de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De stijging van de pensioenrichtleeftijd betekent voor dit deel van uw ouderdomspensioen een versobering. We gaan er in principe vanuit dat uw pensioen een jaar later ingaat. Dat betekent dat u langer werkt voor hetzelfde pensioen. In het rekenvoorbeeld ziet u wat dit met uw pensioen doet.

Wanneer ziet u wat dit precies betekent voor uw pensioen?

De wijziging moet nog verwerkt worden in onze administratie. Dat gebeurt in de loop van 2018. Als u inlogt in Mijn Pensioencijfers ziet u wat geldt voor uw pensioen. Op het Uniform Pensioenoverzicht dat u ontvangt in 2019 zijn alle wijzigingen verwerkt.

Wanneer gaat uw pensioen in?

Dat bepaalt u zelf. Hier staan uw keuzemogelijkheden. Overleg met uw werkgever en geef het zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aan ons door.

Wanneer krijgt u van ons bericht?

Als u niets doet, krijgt u enkele maanden voor uw AOW-leeftijd van ons fonds automatisch een brief over de ingang van uw pensioen. Onze ervaring is dat veel mensen het pensioen van ons fonds tegelijk willen laten ingaan met het AOW-pensioen van de overheid. Reageert u niet op deze brief? Dan ontvangt u van ons weer bericht enkele maanden voordat u 68 jaar wordt. Dat was eerst 67 jaar.

Waarom wijzigt de pensioenregeling?

We leven in Nederland gemiddeld steeds langer. Dat betekent dat de pensioenen ook langer uitgekeerd worden. Dat is erg duur. Daarnaast heeft de overheid de belastingregels aangepast, waardoor de fiscale pensioenleeftijd 68 jaar wordt per 1 januari 2018. Sociale partners hebben besloten om de pensioenleeftijd in de pensioenregeling van ons fonds hierop aan te sluiten.

Hebt u vragen over uw pensioen?

Bel, mail of schrijf ons. Onze medewerkers helpen u graag.