De nieuwe pensioenregeling komt eraan!

Er gelden nieuwe regels voor het pensioen in Nederland. Ontdek de veranderingen en wat dit betekent voor u.

Een nieuw pensioenstelsel in Nederland

Op 1 juli 2023 ging de Wet toekomst pensioenen in. Dit betekent een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Pensioenfondsen moeten voor 1 januari 2028 een pensioenregeling binnen het nieuwe pensioenstelsel hebben.

Algemene informatie over het hoe en waarom van dit nieuwe pensioenstelsel leest en ziet u op de website  www.pensioenduidelijkheid.nl

Niet alles verandert. Hieronder ziet u wat er wel en niet verandert. Dit geldt voor iedereen die in Nederland pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of al pensioen krijgt.

Verschillen oude pensioenstelsel & Nieuwe pensioenstelsel

Wat verandert er niet?

  • U blijft als werknemer in de mode-, interieur- tapijt-, textiel- en textielverzorgingsbranche pensioen opbouwen bij ons fonds, via uw werkgever. Gaat u in een andere branche dan de mode-, interieur- tapijt-, textiel- en textielverzorgingsbranche werken? Dan gaat u mogelijk pensioen opbouwen bij een ander fonds.
  • Uw pensioen blijft een aanvulling op uw AOW. Uw AOW-leeftijd stijgt minder hard. 
  • U krijgt uw pensioen zolang u leeft.
  • U blijft pensioen opbouwen als u door arbeidsongeschiktheid niet meer kunt werken. U betaalt dan geen premie meer voor uw pensioen. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, blijft u voor dat deel pensioen opbouwen. U betaalt dan minder premie voor uw pensioen.
  • Uw nabestaanden (partner en kinderen) krijgen een pensioen als u overlijdt en u bij ons fonds pensioen opbouwt.
  • Het nieuwe pensioenstelsel verandert niets aan het geld dat u zelf bij een bank of een verzekeraar bijspaart voor extra pensioen.

Wat verandert er wel?

  • Er komen straks twee regelingen. Dat zijn allebei zogenaamde ‘premieregelingen’. Daarin staan geen afspraken over de hoogte van uw pensioen, maar over het geld dat uw werkgever en u betalen (of betaald hebben) voor uw pensioen. De vakbonden en werkgevers hebben de voorkeur uitgesproken voor de solidaire premieregeling. Vóór 1 januari 2025 moet deze premieregeling zijn uitgewerkt. Wat de solidaire premieregeling inhoudt, leest u hier.
  • Uw nabestaanden (partner en kinderen) krijgen géén pensioen van ons fonds als u overlijdt en bij een ander fonds pensioen opbouwt. Uw nabestaanden krijgen dan een pensioen van uw nieuwe fonds.
  • Uw pensioen beweegt mee met de economie. Ook als u al met pensioen bent. Uw pensioenuitkering is straks niet elk jaar even hoog. In goede economische tijden zal uw pensioen hoger zijn dan in mindere tijden. Het doel van ons fonds is om die schommelingen zo klein mogelijk te houden.

Bekijk hier de veelgestelde vragen over de veranderingen van onze pensioenregeling.

Bekijk de tijdlijn

In de tijdlijn hieronder staat waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren. De sociale partners (vakbonden en werkgever) binnen MITT besluiten uiteindelijk over de opzet van de toekomstige pensioenregeling van MITT en uiteraard zal pensioenfonds MITT in overleg treden met de vakbonden en werkgever. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Vóórdat we kunnen overstappen moeten er nog veel belangrijke keuzes worden gemaakt. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken: het bestuur, onze sociale partners, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan. Het voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel gaat in goed overleg tussen deze partijen. Zo zetten we ons samen in om tot een goede pensioenregeling te komen.

Gezamenlijke pensioenpot

Ofwel de 'solidaire premieregeling’. Kiezen we voor deze variant, dan beleggen we het pensioengeld samen in één gezamenlijke pensioenpot. Daaruit betalen we de pensioenen. We reserveren ook geld in een buffer. Daarmee vangen we financiële tegenvallers op, bijvoorbeeld als het slechter gaat met de beleggingen. De vakbonden en werkgevers bepalen hoe we mee- en tegenvallers verdelen onder iedereen die bij ons fonds een pensioen heeft staan. Elk jaar berekenen we wat uw deel van de gezamenlijke pensioenpot is. Zo maken we een inschatting van uw pensioen straks. Die inschatting zal ieder jaar anders zijn.

Meer informatie

Natuurlijk informeren wij u zodra er nieuws is over uw eigen pensioenregeling. Wilt u ondertussen alvast meer lezen over de wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel? Kijk dan op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).