Pensioenplanner

Terug naar het overzicht
 • Wat is de Pensioenplanner?

  De Pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. Bij pensionering heeft u een aantal keuzes. Natuurlijk op welke leeftijd u met pensioen wilt. Maar ook hoeveel pensioen u na uw overlijden voor uw partner wilt. En wilt u eerst meer pensioen en later minder? U kunt kiezen op twee manieren waarop u deze keuzes kunt maken. U kunt direct keuzes maken en de gevolgen bekijken of u maakt gebruik van de keuzehulp. Dan krijgt u stap voor stap de keuzes uitgelegd.

 • Wie kan de Pensioenplanner raadplegen?

  Iedereen die pensioen opbouwt bij ons. Bent u een nieuwe deelnemer, dan ontvangt u vanzelf bericht zodra uw gegevens ingevoerd zijn in de Pensioenplanner. Oud-werknemers en gepensioneerden kunnen de Pensioenplanner niet (meer) raadplegen.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD.

 • Hebt u een pensioengat?

  Een pensioengat is een tekort in uw pensioenopbouw. Of u een pensioengat hebt, hangt af van hoeveel pensioen u nodig hebt om later goed rond te kunnen komen. Een bekende norm is: 70% van het laatste salaris. Dat wil zeggen: u telt alle uitkeringen bij elkaar op die u ontvangt als u met pensioen bent. Dus: uw AOW-pensioen plus het aanvullend pensioen van uw werkgever(s) plus pensioen dat u wellicht zelf extra hebt bijgespaard. Deze optelsom vergelijkt u met uw laatste salaris.
  Is dit bedrag voor u voldoende? U bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Misschien hebt u wel aan minder genoeg. Bijvoorbeeld omdat tegen de tijd dat u met pensioen gaat uw hypotheek is afgelost en uw kinderen het huis uit zijn. Eigenlijk zou u op basis van uw toekomstige uitgavenpatroon moeten schatten hoeveel pensioen u dan nodig hebt. U kunt aan de hand van die berekening vaststellen of u een pensioengat hebt of niet. De Pensioenschets kan u hierbij helpen. U vindt de Pensioenschets als u inlogt in Mijn Pensioencijfers.

 • Is de Pensioenplanner betrouwbaar?

  U kunt aan de uitkomsten in de Pensioenplanner geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan het voor u geldende pensioenreglement. De Pensioenplanner is uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben we hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op met ons.

 • Hoe legt u uw keuze(s) vast?

  U kunt de Pensioenplanner niet gebruiken om uw keuzes vast te leggen. Dit doet u zelf zo’n zes maanden voordat u met pensioen wilt gaan. U ontvangt hiervoor een brief met bijgevoegde formulieren van ons. U geeft hierop uw keuzes aan en stuurt deze formulieren terug. Het formulier waarop u uw keuzes kunt aangeven staat ook op Mijn Pensioencijfers. Als u eerder, later of in deeltijd met pensioen wilt gaan, moet u hierover eerst afspraken maken met uw werkgever. Tip: als u de gewenste keuzes hebt ingevuld, maak dan een afdruk door op Afdrukken te klikken. U kunt dit overzicht gebruiken als hulpmiddel bij uw aanvraag.

 • Hoeveel ontvangt u netto?

  U vindt in de Pensioenplanner een schatting van het nettobedrag dat u straks aan pensioen van ons en aan AOW-pensioen van de overheid ontvangt. De berekeningen geven een indicatie. Ze zijn gebaseerd op de belastingtarieven, zoals die nu bij ons bekend zijn. Extra pensioen dat u zelf hebt bijgespaard, is niet in deze berekening opgenomen.

 • Hoe zit dat met het AOW-pensioen?

  In de Pensioenplanner wordt rekening gehouden met uw AOW-gerechtigde leeftijd. U kunt uw eigen AOW-situatie aangeven onder de pagina “Mijn gegevens”. U kunt hier uw AOW weergeven als alleenstaande of gehuwde. Tevens kunt u het aantal jaren dat u eventueel in het buitenland hebt gewoond, aangeven.

  Informatie over het AOW-pensioen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.