Nieuws

Dekkingsgraad maart: 118,0%

De financiële situatie van ons fonds was aan het einde van maart 2024 minder goed dan de situatie eind februari. De actuele dekkingsgraad daalde namelijk van 118,3% naar 118,0%. De beleidsdekkingsgraad steeg.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:
• De dekkingsgraad van het moment. Dat is de situatie op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad was met 118,0% in maart lager dan de dekkingsgraad van februari.
• De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 121,1% naar 121,2%.
Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 119% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de verre toekomst) moeten betalen, € 119 aan vermogen in kas.

De ontwikkelingen in maart

Het geld dat we als pensioenfonds nodig hebben voor de pensioenbetalingen van nu en in de (verre) toekomst noemen we onze verplichtingen. Bij de berekening van onze verplichtingen houden we rekening met de verwachte rentebijschrijving. De rente daalde in maart. Hierdoor hebben we nu meer geld in kas nodig om in de toekomst dezelfde uitkeringen te kunnen doen. Onze verplichtingen stegen hierdoor in maart.

Aan de andere kant hebben we ons vermogen. Dit zijn onze beleggingen. Ons vermogen steeg in maart door een positief beleggingsrendement. De stijging van de verplichtingen was hoger dan de waardestijging van de beleggingen. Daardoor daalde onze actuele dekkingsgraad daalde 0,3%-punt naar 118,0%.

De beleidsdekkingsgraad steeg

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden. Elke maand verdwijnt de ‘oudste’ dekkingsgraad uit dit gemiddelde en wordt de ‘nieuwe’ dekkingsgraad van dit moment toegevoegd. De dekkingsgraad van eind maart 2024 (118,0%) is hoger dan de dekkingsgraad van maart 2023 (117,5%) die nu uit het gemiddelde is verdwenen. Hierdoor steeg de beleidsdekkingsgraad afgelopen maand met 0,1%-punt.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur