Nieuws

Hoorrecht voor gepensioneerden en gewezen deelnemers

In september hebben we gepensioneerden en gewezen deelnemers opgeroepen om zich aan te melden om een vereniging op te richten voor gepensioneerden en gewezen deelnemers. Via deze vereniging kunnen zij gebruik maken van het hoorrecht.

We hebben ruim 20.000 gepensioneerden en gewezen deelnemers via e-mail gevraagd om hun belangstelling aan ons te melden. Ook hebben we een bericht op onze website geplaatst. Helaas hebben in totaal slechts 21 deelnemers zich gemeld bij ons.
Een belangrijke voorwaarde om een vereniging te kunnen oprichten, is dat deze vereniging minimaal 1000 deelnemers moet hebben. Dat aantal halen we niet gezien het aantal aanmeldingen. Dat betekent dat we geen vereniging kunnen oprichten.
De belangen van gepensioneerden blijven vanzelfsprekend behartigd via het bestuur van ons pensioenfonds en het verantwoordingsorgaan. Het transitieplan wordt, zodra dit definitief is, op onze website geplaatst.


Hartelijk dank aan diegenen die hun belangstelling hebben doorgegeven!