Nieuws

Stap vooruit in omgaan met ontevredenheid

Alle Nederlandse pensioenfondsen hebben een klachtenregeling. Ons fonds dus ook. Toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) deed eerder dit jaar onderzoek naar de klachtenbehandeling bij pensioenfondsen. Conclusie van de AFM: dat moet beter!

Een uiting van ontevredenheid is een klacht

Een van de eerste stappen hierin is dat elke uiting van ontevredenheid als klacht wordt gezien. Dit gaat betekenen dat we meer klachten noteren dan voorheen. Vanaf 2023 is dit het geval en vanaf 2024 komt dit ook terug in het jaarverslag van ons fonds. De Pensioenfederatie heeft een gedragslijn opgesteld. Die helpt ons om uw uiting van ontevredenheid goed te behandelen. Op de website van de Pensioenfederatie vindt u meer informatie.

Bent u tevreden?

Bent u tevreden? Dat horen wij natuurlijk graag. Dus laat ons dat ook weten.
Bent u ontevreden? Blijf er niet mee zitten en geef het aan ons door. Dan kunnen wij ermee aan de slag.