Nieuws

Herziene richtlijn voor aandeelhouders

De herziene Shareholder Rights Directive (SRD) is van kracht gegaan. Ook voor Bpf MITT. 

Op 10 juni 2019 is de herziene Shareholder Rights Directive (SRD) van kracht. In Nederland is deze Europese richtlijn beter bekend als ‘aandeelhoudersrichtlijn’. De SRD heeft als doel het bevorderen van effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursgenoteerde bedrijven en het creëren van meer transparantie tussen vennootschappen en beleggers. Ook voor Bpf MITT. Lees verder.