Nieuws

Daling dekkingsgraad door lage rente

De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter van onze financiële positie. Deze daalde in juli. Aan het einde van de maand was de stand 101,5%. Een maand eerder was dat nog 102,2%.

 

Belangrijkste oorzaak van de verslechtering is een lage rente die nog verder daalde.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 101,5% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad.
Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van ruim 120% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Wat speelde er in juli?

Dat we er nu financieel slechter voor staan komt door de dalende rente. Daardoor moeten we meer geld opzij leggen om de pensioenen (in de verre toekomst) te kunnen betalen. Ons vermogen nam in juli toe, omdat onze beleggingen meer waard werden. Maar dat positieve effect was minder groot. Onderaan de streep betekent dit een lagere dekkingsgraad en een verslechtering van onze financiële situatie.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Ook vindt u hier meer achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Bron: Bestuur