Nieuws

Pensioenfonds TenCate rondt overdracht pensioenen af

Alle (oud)werknemers van Ten Cate ontvangen eind juli een zogeheten Overzicht einde deelneming. Hier staat het opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds TenCate tot en met 31 december 2017. Zij krijgen dit overzicht omdat Pensioenfonds TenCate ophoudt te bestaan. Per 1 januari 2018 zijn de pensioenen van Pensioenfonds TenCate ondergebracht bij Bpf MITT. Ook de pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden die al zijn ingegaan, zijn door Bpf MITT overgenomen.

Opgebouwde pensioen vergelijken

In het najaar krijgen alle (oud)werknemers een brief van Bpf MITT. Hierin staat het bedrag van het opgebouwde pensioen dat is overgedragen aan Bpf MITT. Zo kunnen deze deelnemers zien dat de overdracht en afhandeling correct is verlopen.

Er is geld over

Na de overdracht van de pensioenen aan Bpf MITT, is er bij Pensioenfonds TenCate geld over om de pensioenen van de werknemers, oud-werknemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds TenCate eenmalig te verhogen. Over de eenmalige verhoging van de tot en met 2017 (opgebouwde) pensioenen bij Pensioenfonds TenCate volgt later meer informatie.