Komt uw pensioen dichterbij?

Er komt een nieuwe keuze

Gaat u volgend jaar met pensioen? Dan is het voor u misschien mogelijk om straks maximaal 10% van uw totale pensioen ineens op te nemen. De wet die deze keuze mogelijk maakt ligt klaar, maar het is nog niet bekend wanneer die wet ingaat. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 juli 2023. Zodra dat definitief is, informeren we u daarover.

Kijk alvast wat er allemaal mogelijk is

U kunt verschillende keuzes maken voor uw pensioen. Zo bepaalt u zelf onder andere wanneer uw pensioen ingaat. U kunt ook inloggen en Mijn Pensioenplan gebruiken. Daar ziet u wat de huidige keuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen. Kijk daar eens naar. Dan bent u goed voorbereid!

Wilt u geen bedrag ineens opnemen?

Dan kunt u uw pensioen nu al aanvragen via Mijn Pensioenplan. Dat kan vanaf 6 maanden voordat u uw pensioen wilt laten ingaan. Denkt u misschien wel een bedrag ineens te willen opnemen als dat mogelijk wordt? Wacht dan met uw aanvraag totdat duidelijk is of deze keuze voor u gaat gelden . Let op: uw aanvraag moet minimaal 3 maanden (bij een papieren aanvraag) of minimaal 1 maand (bij aanvraag via Mijn Pensioenplan) voordat u uw pensioen wil laten ingaan, bij ons binnen zijn.