De nieuwe pensioenregeling komt eraan!

Er komen nieuwe regels voor uw pensioen. Niet alleen bij ons fonds, maar in heel Nederland. Op deze pagina leest u wat er met uw pensioen bij ons fonds gaat gebeuren. Want er gaan dus dingen veranderen, voor iedereen. Daarom noemen we dit uw nieuwe oude dag. Nieuw? Zeker. Maar er blijft ook veel hetzelfde.

Wat verandert er niet?

  • U blijft als werknemer in de mode-, textiel- en textielverzorgingsbranche pensioen opbouwen bij ons fonds, via uw werkgever. Gaat u in een andere sector werken? Dan gaat u pensioen opbouwen bij een ander fonds.
  • Uw pensioen blijft een aanvulling op uw AOW.
  • U krijgt uw pensioen zolang u leeft.
  • U blijft pensioen opbouwen als u door arbeidsongeschiktheid niet meer kunt werken. U betaalt dan geen premie meer voor uw pensioen. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, blijft u voor dat deel pensioen opbouwen. U betaalt dan minder premie voor uw pensioen.
  • Uw nabestaanden (partner en kinderen) krijgen een pensioen als u overlijdt en u bij ons fonds pensioen opbouwt.

Wat is er nieuw?

U krijgt een nieuwe pensioenregeling. U gaat op een andere manier pensioen opbouwen. Of eigenlijk: pensioenkapitaal opbouwen. De premie die u en uw werkgever voor uw pensioen betalen gaat waarschijnlijk vanaf 1 januari 2025 in uw persoonlijke pensioenpot. Dat is het begin van uw pensioenkapitaal. We besluiten ook of het pensioen dat u al hebt opgebouwd in uw eigen pensioenpot komt. Anders blijft dat pensioen in de oude pensioenregeling.

U ziet straks beter hoeveel u en uw werkgever in uw pensioenpot stoppen. Maar ook hoe uw kapitaal groeit. U kunt uw pensioen op de voet volgen. Uw pensioen wordt dus transparanter.

Uw pensioen gaat nog meer meebewegen met de economie. Dat gebeurt in de huidige pensioenregeling ook al. Want ook nu belegt ons fonds uw pensioenpremies. Maar de invloed van de economie is straks beter te zien. U weet straks dus precies hoe het met uw eigen pensioenpot gaat. In goede economische tijden zal uw pensioenpot (snel) stijgen. Het kan tijdelijk ook economisch minder gaan. Dan stijgt uw pensioenpot minder snel. Als het heel slecht gaat, kan uw pensioenpot zelfs (tijdelijk) minder waard worden. Dat is vergelijkbaar met wanneer we nu pensioenen moeten verlagen als we er financieel slecht voor staan. Het verschil is, dat het nu uw eigen pensioenpot blijft. Uw pensioen wordt dus persoonlijker.

Uw pensioenuitkering is straks niet elk jaar even hoog. In goede economische tijden zal uw pensioen hoger zijn dan in mindere tijden. Het doel van ons fonds is om die schommelingen zo klein mogelijk te houden.

Uw nabestaanden (partner en kinderen) krijgen géén pensioen van ons fonds als u overlijdt en bij een ander fonds pensioen opbouwt. Uw nabestaanden krijgen dan een pensioen van uw nieuwe fonds.

Hoe gaat het verder?

De regering diende het wetsvoorstel (‘Wet toekomst pensioenen’) op 30 maart 2022 in bij de Tweede Kamer. Daarna gaat het wetsvoorstel nog naar de Eerste Kamer. Beide Kamers moeten dit voorstel namelijk goedkeuren, zodat de wet kan worden veranderd. De regering wil de nieuwe pensioenregels op 1 januari 2023 invoeren. Inmiddels overleggen wij al met onze sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) om onze pensioenregeling aan te passen. Dat moet uiterlijk op 1 januari 2027 klaar zijn. Maar het bestuur van ons fonds en de sociale partners willen al op 1 januari 2025 overstappen op de nieuwe pensioenregeling. Dat is ons doel.

Vóórdat we kunnen overstappen moeten er nog veel belangrijke keuzes worden gemaakt. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken: het bestuur, onze sociale partners, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan. Het voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel gaat in goed overleg tussen deze partijen. Zo zetten we ons samen in om tot een goede pensioenregeling te komen.

Bekijk de tijdlijn

In 2019 werd het pensioenakkoord gesloten, de basis voor het nieuwe pensioenstelsel. Het pensioenakkoord is in 2020 verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State zijn op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarna gaat het wetsvoorstel nog naar de Eerste Kamer. Beide Kamers moeten het voorstel eerst goedkeuren. In de tijdlijn hieronder ziet u wat er al is gebeurd, waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren.