Verandert uw situatie?

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat zij goed verzorgd zijn, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, regelen wij een inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn.
Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar als uw kind naar school gaat of studeert én in aanmerking komt voor studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000.

Wanneer beide ouders overlijden, verdubbelt het wezenpensioen per kind.

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkeringUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw kinderen?

Het wezenpensioen wordt afgeleid van uw ouderdomspensioen. Wat bij ons is geregeld, staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt uw persoonlijk pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan. Daarbij staat ook het pensioen voor uw eventuele nabestaanden.

Wat moet u doen?

U hoeft uw kinderen en stiefkinderen niet aan te melden bij ons. Mocht het nodig zijn, dan vragen wij die gegevens op bij de gemeente.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten bij een verzekeraar.