Vragen over de coronacrisis en uw pensioenfonds

Werkgevers

 • Mag ik de gegevens voor de pensioenadministratie later doorgeven?

  Nee. Wij hebben deze informatie nodig om de pensioenen voor uw werknemers zorgvuldig vast te stellen.

 • Wat zijn de gevolgen van de NOW-maatregel voor mijn werknemers?

  Maakt uw bedrijf gebruik van de NOW-maatregel? Dan blijven uw werknemers bij u in dienst. Zij blijven hetzelfde salaris ontvangen als voorheen. Ook als uw werknemer door ‘corona’ minder of niet werkt. Over dat salaris blijven zij ook pensioen opbouwen. U betaalt het salaris van uw werknemer door net als voorheen en houdt dus ook dezelfde premie in op dat salaris. U betaalt dan ook dezelfde premie (werkgevers- en werknemers deel) aan het fonds.

 • Wat is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

  Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Vanaf 6 april kunt u een aanvraag hiervoor indienen bij het UWV. De NOW-maatregel biedt werkgevers voor maximaal 90% een tegemoetkoming in de loonkosten. Daarnaast is er een opslag van 30% voor werkgeverslasten, waaronder het werkgeversdeel van de pensioenpremie valt. U vindt meer informatie op www.uwv.nl.

 • Als ik failliet ga, raken mijn werknemers dan hun pensioen kwijt?

  Door een faillissement eindigen de dienstverbanden van uw werknemers meestal. Het tot dan opgebouwde pensioen blijft uiteraard behouden. Maar bij het eindigen van het dienstverband stopt ook de verdere deelname aan de pensioenregeling van Bpf MITT. Daarbij is de reden voor het faillissement niet van belang.

 • Mijn bedrijf gaat failliet. Hoe moet het met de pensioenpremie die ik nog niet heb betaald?

  Werknemers hebben recht op pensioenopbouw bij ons fonds, zolang ze in dienst zijn. Gaat uw bedrijf failliet en kunt u de pensioenpremie niet langer betalen, dan neemt het UWV de premie voorwaardelijk over. Het is belangrijk dat werknemers dit zelf tijdig aanvragen bij het UWV

 • Wat zijn de gevolgen voor de financiële situatie van ons fonds?

  Door de coronacrisis is de dekkingsgraad gedaald. Daar kunt u hier meer over lezen. Het is nu niet te zeggen hoe de financiële situatie zich verder ontwikkelt en of dit gevolgen heeft voor de pensioenen. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en benadrukt dat ons fonds belegt voor de lange termijn en zorgvuldig beslissingen neemt.

 • Wat doet het bestuur van ons fonds?

  Het bestuur heeft, naast de reeds bestaande organisatie, een crisisteam ingericht dat regelmatig overleg heeft. Ons fonds volgt de ontwikkelingen op de voet en wij nemen zoals altijd zorgvuldig beslissingen. Wij houden u via deze website op de hoogte.

(Oud-)werknemers en gepensioneerden

 • Hoe kan ik mijn vraag het beste stellen?

  Door de coronacrisis heeft ons fonds enkele maatregelen genomen. Onze medewerkers van de klantenservice werken bijvoorbeeld zo veel mogelijk vanuit thuis. Het is mogelijk dat u ons iets minder goed kunt bereiken dan normaal. Hebt u een vraag die niet dringend is? Stel deze via het contactformulier. Natuurlijk proberen wij deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

  Wilt u iets aan ons doorgeven? Bijvoorbeeld de naam van de partner waarmee u samenwoont, een scheiding doorgeven of een e-mailadres wijzigen? Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en regel het direct online.

 • Wat zijn de gevolgen van de NOW-maatregel voor mijn pensioen?

  De overheid probeert met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Als uw bedrijf gebruik maakt van de NOW-maatregel, dan blijft u bij uw bedrijf in dienst. U behoudt uw salaris van uw werkgever. Over dit salaris bouwt u pensioen op. Ook als u door ‘corona’ bijvoorbeeld niet of minder kunt werken. Dus de opbouw van uw pensioen gaat door.

 • Als mijn bedrijf failliet gaat, raak ik dan mijn pensioen kwijt?

  Door een faillissement eindigt het dienstverband. Het tot dan opgebouwde pensioen blijft uiteraard behouden. Na beëindigen van het dienstverband, stopt ook de opbouw van het pensioen bij ons fonds.

 • Als mijn werkgever geen premie betaalt, kost dat mij pensioen?

  Nee, uw pensioen wijzigt daardoor niet. Als de werkgever (tijdelijk) niet betaalt, is ons fonds verplicht om de pensioenopbouw van alle werknemers door te laten gaan. Een premieachterstand heeft ook geen invloed op de pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden. Die lopen gewoon door.

 • Het bedrijf waar ik werk, gaat failliet. Hoe moet het met de pensioenpremie die mijn werkgever niet kan betalen?

  Gaat uw werkgever failliet en kon uw werkgever de pensioenpremie niet betalen aan ons fonds, dan neemt het UWV de premie voorwaardelijk over. Het is belangrijk dat u dit zelf tijdig aanvraagt bij het UWV binnen 26 weken na de eerste dag waarop de werkgever u niet meer kon betalen. 

 • Komt het pensioen voor mijn partner in gevaar?

  Mocht u onverhoopt overlijden, dan heeft uw partner (als het partnerschap aan de voorwaarden voldoet) recht op partnerpensioen van ons fonds. Dit verandert niet door de coronacrisis.

 • Ik woon in het buitenland en heb de post niet ontvangen?

  Als u in het buitenland woont, dan kan het zijn dat u de post later ontvangt. Mogelijk wordt deze niet bezorgd. De vertraging is afhankelijk van het land waar u woont. Kijk voor meer informatie op de website van de postbezorger.

 • Worden de pensioenen op tijd betaald?

  Ja, natuurlijk. We hebben voldoende geld in kas om ook de komende tijd uw pensioen gewoon uit te betalen. Onze dienstverlening gaat door zoals u gewend bent van ons. Krijgt u pensioen van ons? Dan ontvangt u uw uitkering op tijd. Dit zijn onze betaaldata.

 • Wat doet het bestuur van ons fonds?

  Het bestuur heeft, naast de reeds bestaande organisatie, een crisisteam ingericht dat regelmatig overleg heeft. Ons fonds volgt de ontwikkelingen op de voet en wij nemen zoals altijd zorgvuldig beslissingen. Wij houden u via deze website op de hoogte.

 • Wat zijn de gevolgen voor de financiële situatie van ons fonds?

  Door de coronacrisis is de dekkingsgraad gedaald. Daar kunt u hier meer over lezen. Het is nu niet te zeggen hoe de financiële situatie zich verder ontwikkelt en of dit gevolgen heeft voor de pensioenen. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en benadrukt dat ons fonds belegt voor de lange termijn en zorgvuldig beslissingen neemt.