De pensioenregeling

Terug naar het overzicht
 • Wat is vastgelegd in de pensioenregeling van Bpf MITT?

  Pensioenleeftijd op 68 jaar

  De pensioenleeftijd gaat per 1-1-2018 van 67 naar 68 jaar. Dit betekent echter niet dat u moet doorwerken tot u 68 jaar bent. De datum waarop u uw pensioenuitkering van ons fonds laat ingaan (= uw pensioendatum) bepaalt u zelf binnen de kaders van de pensioenregeling. Dat doet u in overleg met uw werkgever.

  1. Pensioenopbouw

  Ons fonds stelt elk jaar het opbouwpercentage vast. Bij het vaststellen wordt altijd rekening gehouden met nieuwe wettelijke eisen. De overheid stelt grenzen aan hoeveel een werknemer jaarlijks maximaal op mag bouwen aan pensioen. Bouwt u meer pensioen op? Dan is dat door belastingregels heel erg duur en dus niet interessant. De actuele percentages vindt u hier.

  Ook het maximum bruto jaarsalaris waarover u pensioen opbouwt, stelt het bestuur jaarlijks vast. Bij een salaris boven het maximum (bij een fulltime dienstverband) bouwt u geen pensioen meer op. Het actuele bedrag vindt u hier. Behoort u tot de doelgroep met een bruto jaarsalaris boven dit maximum? Dan is uw werkgever verplicht u voor het hogere deel elders een verzekering voor nabestaandenpensioen tot ten hoogste het huidige niveau van het maximum pensioengevend salaris aan te bieden.

  2. Premie 

  De totale pensioenpremie is vastgesteld op een percentage van de pensioengrondslag. U betaalt hiervan een deel. Klik hier voor het actuele percentage. De werkgever betaalt 2/3 van de pensioenpremie en de werknemer betaalt nog steeds 1/3 van de pensioenpremie. Hoeveel uw bijdrage is, kunt u zien op uw salarisstrook.

  3. Pensioen op middelloon basis

  Uw pensioen wordt berekend over het salaris dat u gemiddeld per jaar verdient tijdens uw loopbaan (= middelloonregeling).

  4. Franchise

  De hoogte van de franchise (het deel waar u geen pensioen over opbouwt omdat de AOW daar straks voor in de plaats moet komen) wordt jaarlijks vastgesteld. Klik hier voor het actuele bedrag.

 • Wat is gebeurd met de aanspraken uit de oude pensioenregeling?

  De op 31-12-2017 opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken van actieven en slapers (mensen die wel pensioen in de sector hebben opgebouwd maar er nu niet actief in zijn) zijn actuarieel neutraal omgerekend (geconverteerd) naar ouderdomspensioenaanspraken met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

 • Mag ik pas met pensioen als ik 68 ben?

  De pensioenrichtdatum van de huidige regeling is 68 jaar. Dat betekent dat uw pensioenoverzichten voortaan gebaseerd zijn op deze datum. Dit betekent echter niet dat u moet doorwerken tot u 68 jaar bent.
  De datum waarop u uw pensioenuitkering van ons fonds laat ingaan (= uw pensioendatum) bepaalt u zelf binnen de kaders van onze regeling.
  U kunt er ook voor kiezen om stapsgewijs met pensioen te gaan. Dit heet deeltijdpensioen in onze regeling. Overleg over deeltijdpensioen wel tijdig met uw werkgever.
  Wilt u eerder met pensioen? Kijk dan hier voor alle keuzemogelijkheden.
  U krijgt in elk geval 6 maanden voor uw AOW-datum van ons een brief over de ingangsdatum van uw pensioen.

 • Is er een maximum inkomen vastgesteld?

  Het maximum bruto jaarsalaris waarover u pensioen opbouwt, wordt jaarlijks vastgesteld. Bij een inkomen boven dit maximum bouwt u geen pensioen meer op over het salaris boven dit bedrag.

  Behoort u tot de doelgroep met een bruto jaarsalaris boven dit maximum? Dan is uw werkgever verplicht u voor het hogere deel elders een verzekering voor nabestaandenpensioen tot ten hoogste het huidige niveau van het maximum pensioengevend salaris aan te bieden.

 • Welk reglement geldt voor mij?
 • Mag ik nog werken als mijn pensioen is ingegaan?

  Er zijn verschillende situaties mogelijk:
   

  • U kunt ervoor kiezen om uw pensioen gedeeltelijk in te laten gaan terwijl u nog werkt. Voor het gedeelte dat uw pensioen eerder ingaat, stopt uw pensioenopbouw bij Bpf MITT. Voor het gedeelte dat u nog werkt, blijft u pensioen opbouwen. Uiterlijk bij het bereiken van de 68-jarige leeftijd stopt dan ook deze pensioenopbouw.
  • U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen volledig in te laten gaan terwijl u nog werkt. U bouwt dan geen pensioen meer op vanaf het moment dat uw pensioen ingaat.
  • Bent u werkzaam in een andere branche, dan kunt u uw pensioen bij Bpf MITT laten ingaan terwijl u in die andere branche nog werkzaam bent. Dit heeft geen invloed op de pensioenopbouw bij uw werkgever in de andere branche.