Bpf TV is nu bij Bpf MITT

Terug naar het overzicht
 • Waarom gaat Bpf TV over naar Bpf MITT?

  Bedrijfstakpensioenfonds Textielverzorging (TV) is een klein pensioenfonds. Dat maakt het moeilijk om te voldoen aan de steeds strengere eisen van de overheid. Die regels kosten ons pensioenfonds veel geld, waardoor minder overblijft voor uw pensioen.

  Bpf MITT is het Bedrijfstakpensioenfonds Mode Interieur Tapijt en Textielindustrie. Dit pensioenfonds komt ook uit onze sector. Bpf MITT is veel groter. Het kan ook beter voldoen aan alle regels. Dat geeft meer zekerheid voor de toekomst. Ook in de toekomst willen we u een goed pensioen geven. Daarom willen we bij een groot pensioenfonds horen.  

 • Wat betekent het voor u?

  Het pensioen dat u hebt opgebouwd blijft van u. Wel krijgt u een nieuwe pensioenregeling. In de oude regeling was het bijna niet mogelijk dat uw pensioen achteruit ging, maar ook een verhoging zat er niet of nauwelijks in. Dat vonden het pensioenfondsbestuur en de sociale partners niet gewenst. In die nieuwe regeling kunnen we iets gemakkelijker uw pensioen verhogen. Er wordt iets meer risico genomen (en uw pensioen kan dus worden verlaagd). Daar staat tegenover dat de kans op indexatie (het verhogen van uw pensioen) groter is bij uw nieuwe pensioenregeling van Bpf MITT dan bij uw oude regeling van Bpf TV. 

  Een rekenvoorbeeld

  De pensioenopbouw is bij Bpf MITT goedkoper dan bij Bpf TV, omdat Bpf MITT gunstigere tarieven heeft. Daardoor kunnen we voor u per euro premie meer pensioen opbouwen.

  Laten we een voorbeeld nemen. Jan verdient € 25.000 euro per jaar. Wat zou het betekenen in de oude regeling bij Bpf TV? En wat betekent dit voor zijn pensioen in de nieuwe regeling bij Bpf MITT? 

  Zo bouwt u pensioen op

  U bouwt elk jaar pensioen op over uw salaris in dat jaar. Je bouwt niet over je hele salaris pensioen op:

  Wij trekken van uw salaris eerst een franchise af. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. In 2015 is de franchise bij TV € 13.337,-. Over het salaris dat overblijft - dat noemen we de pensioengrondslag (€ 25.000 – € 13.337 = € 11.663) - bouwt u elk jaar een stukje ouderdomspensioen op. In 2016 zou dit opbouwpercentage bij TV 1,3% zijn geweest. 1,3% van € 11.663 = € 152.

  Bij MITT is het opbouwpercentage 1,6%. Maar MITT rekent met een andere franchise € 14.732. Dan wordt de rekensom € 25.000  - € 14.732 = € 10.268 x 1,6% = € 164. De jaarlijkse pensioenaangroei is dus groter bij MITT.

  Ook is er verschil in de premie die u moet betalen. Opnieuw het rekenvoorbeeld bij een salaris van € 25.000. Bij TV is de premie éénderde van 24,4% van de pensioengrondslag. Dat is € 948. (24,4% x € 11.663 / 3). Bij MITT isde premie maximaal éénderde van 24% van de pensioengrondslag van MITT. Dat is € 821 (24% x € 10.268 / 3).

  Als u overlijdt, krijgt uw partner bij Bpf MITT een tijdelijk partnerpensioen totdat zijn of haar AOW ingaat. 

  Overlijdt u wanneer u nog bij uw werkgever werkt? Dan krijgt uw partner ook een pensioen tot zijn of haar AOW ingaat. Uw partner betaalt tot die AOW-leeftijd waarschijnlijk hogere premies en sociale lasten. Daarom krijgt hij of zij tijdelijk extra pensioen. Dit is 30% van het ouderdomspensioen dat u bij ons tot uw pensioendatum zou opbouwen. Deze regeling heeft Bpf TV niet.

  Kortom

  U krijgt bij Bpf MITT een hogere pensioenopbouw, een uitgebreidere dekking en u betaalt een lagere premie dan bij uw oude regeling bij Bpf TV.

  Voor hogere salarissen kan de werknemerspremie bij Bpf MITT wat hoger uitvallen dan bij Bpf TV. Maar daar staat tegenover dat de pensioenopbouw bij Bpf MITT dan ook extra toeneemt ten opzichte van de opbouw bij Bpf TV.

 • Wijzigt uw opgebouwde pensioen?

  Nee, het opgebouwde pensioen blijft in principe ongewijzigd. Wel wordt de ingangsleeftijd aangepast van 65 jaar naar 67 jaar. U krijgt daarvoor extra pensioen. Dit is ongeveer 12,5% van uw opgebouwde pensioen. Voor deelnemers met een nog niet ingegaan tijdelijk ouderdomspensioen wordt het tijdelijk ouderdomspensioen ook omgezet in (levenslang) ouderdomspensioen vanaf 67 jaar. 

 • Moet ik nu op mijn 67e met pensioen?

  Nee, u kunt uw pensioen vervroegen naar de pensioendatum van uw regeling bij Bpf TV. U bent dus niet verplicht te werken tot uw 67e verjaardag. U krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. U bouwt ook minder lang pensioen op, doordat u eerder stopt met werken. 

 • Wijzigt de dekkingsgraad?

  Ja, de dekkingsgraad van Bpf MITT is lager dan die van Bpf TV. Dit wordt verwerkt in de inkoopsom. Hierdoor blijft er geld over dat wordt omgezet in een stukje extra pensioen voor u. Hoeveel dat precies wordt, is afhankelijk van de jaarrekening van beide fondsen. Aan het vaststellen van die jaarrekeningen wordt nu hard gewerkt. In september wordt duidelijk hoeveel deze eenmalige verhoging precies is.   

 • Wat is de kans op indexatie?

  De indexatie is de mate waarin de (opgebouwde) pensioenen jaarlijks worden verhoogd. Dit is gewenst, omdat de prijzen jaarlijks stijgen: het leven wordt duurder. Een soort salarisstijging dus, maar dan voor pensioen. De hoogte van de indexatie die een pensioenfonds kan geven, is afhankelijk van zeer veel factoren. De belangrijkste factor is het toekomstige rendement dat gemaakt wordt.

  Voor de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) hebben Bpf MITT en Bpf TV vorig jaar een toets moeten doen. Deze toets zegt iets over de mate van indexatie. 
  Volgens deze toets is het koopkrachtbehoud voor het pensioen bij Bpf MITT op de lange termijn hoger dan bij Bpf TV, ook als het tegenzit. Dat wil niet zeggen dat er bij Bpf MITT geen kans is dat het pensioen wordt verlaagd. Dat risico bestaat bij Bpf MITT wel. Maar op de lange termijn is het de verwachting dat het pensioen toch hoger uitkomt, ondanks die kans op pensioenverlaging.