Beleggen

Onze beleggingsbeginselen

Wij hebben acht overtuigingen die de basis vormen voor alles wat we doen als het gaat om beleggen. Deze overtuigingen noemen we onze beleggingsbeginselen. Hieronder vatten we ze voor u samen:

Maatschappelijk verantwoord beleggen is belangrijk

Wij willen een voorloper zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen binnen sectoren waarin onze deelnemers werken. Duurzaamheid is een belangrijke overweging om ergens wel of niet in te beleggen.

We zijn professioneel en letten op de kosten

Wij willen een klantgericht pensioenfonds zijn voor onze deelnemers. We streven naar een professionele organisatie. Een sterke organisatie heeft een duidelijke structuur en let goed op de kosten.

Wij beleggen alleen in zaken die we begrijpen

Wij beleggen alleen in zaken die we op hoofdlijnen begrijpen en kunnen uitleggen. We gebruiken ons ‘gezonde verstand’ en laten ons adviseren door externe professionals.

We nemen alleen risico’s áls dat naar verwachting rendement oplevert

We zijn alleen bereid om risico’s te nemen als daar een goed verwacht rendement tegenover staat. We nemen geen onnodige risico’s.

Beleggingen spreiden is geen doel op zich

Door ons vermogen te spreiden in verschillende soorten beleggingen (‘diversificatie’) verdelen we de risico’s. Daarvoor moeten de categorieën waarin we beleggen wel groot genoeg zijn om een verschil te kunnen maken. We spreiden alleen als het ons genoeg oplevert.

We beleggen in verschillende categorieën (‘asset allocatie’)

Het vermogen beheren we op een verantwoorde manier. Dat doen we door de beleggingen te verdelen in verschillende beleggingscategorieën. Deze verdeling bepaalt voor een groot deel ons resultaat op lange termijn.

Wij zijn een lange termijn belegger

Pensioen is iets van de lange termijn. Daarom kijken wij naar de opbrengsten op de lange termijn en de risico’s die we daarvoor moeten nemen.
 Transparantie is belangrijk

Beleggen doen we om zoveel mogelijk rendement te behalen en risico’s af te dekken of te spreiden. De uitvoering ligt in handen van vermogensbeheerders met een transparante organisatiestructuur (geen ‘dubbele petten’) en een duidelijke opdracht.