Nieuws

Pensioenmythe: mijn pensioen gaat in op mijn AOW-leeftijd

Veel mensen denken dat hun pensioen ingaat op het moment dat ze hun AOW-leeftijd bereiken. Dat kán wel, maar hoeft zeker niet. We leggen uit hoe het zit.

Uw AOW-leeftijd

AOW (Algemene ouderdomswet) is het pensioen dat u krijgt van de overheid. De leeftijd waarop u AOW krijgt, is gekoppeld aan de levensverwachting. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar. In 2028 en 2029 is dat 67 jaar en 3 maanden. Het is de verwachting dat de AOW-leeftijd daarna verder stijgt. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u uitrekenen wanneer uw AOW-leeftijd naar verwachting ingaat.

Pensioenleeftijd bij ons fonds

Het pensioen dat u krijgt van ons pensioenfonds gaat niet standaard in op de AOW-leeftijd. Pensioenleeftijd en AOW-leeftijd zijn namelijk niet hetzelfde. Bij ons fonds gaat uw pensioen standaard in op 68 jaar.

Keuzes voor uw pensioen

Maar dat wil niet zeggen dat u pas met 68 jaar kunt stoppen met werken. U hebt gelukkig zelf ook keuzes als het gaat om pensioen. U kunt uw pensioen bij ons fonds bijvoorbeeld (gedeeltelijk) eerder in laten gaan, zelfs al vanaf uw 60e. Wilt u juist langer blijven doorwerken? Ook dat is mogelijk. Of u kunt eerst meer pensioen krijgen en later minder.

Bekijk uw pensioenkeuzes

Op onze website staan alle keuzes op een rij. Zo kiest u zelf uw pensioen op maat. Bekijk van tevoren wel goed wat de financiële gevolgen zijn van uw keuzes. Voor uzelf en voor uw partner. En voor uw inkomstenbelastingen en de hoogte van toeslagen of uitkeringen die u ontvangt.

Rekenen met Mijn Pensioenplan

Mijn Pensioenplan is een rekentool van ons fonds. Deze rekent voor u door welke gevolgen bepaalde keuzes hebben voor de hoogte van uw pensioen. Mijn Pensioenplan vindt u in Mijn Pensioencijfers. Met Mijn Pensioenplan vraagt u ook uw pensioen aan.

Vragen?

Veel informatie vindt u op onze website en in Mijn Pensioencijfers. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.