Nieuws

Met beleggen bijdragen aan een betere wereld

Jan Hasselman is de voorzitter van de Beleggingscommissie van ons pensioenfonds. In een interview legt Jan uit hoe Pensioenfonds MITT met beleggen voor de pensioenen zorgt én een bijdrage levert aan een betere wereld.

Goed rendement en invloed op de wereld

Jan: ‘Ons doel op de eerste plaats is natuurlijk het verzorgen van een goed pensioen voor nu en in de  toekomst voor al onze deelnemers. Daarom beleggen we de pensioenpremies. We wegen de risico’s af tegen een verwacht rendement. We kennen een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Daarmee willen we de wereld een stukje beter maken.’

Een goed rendement staat voorop

‘Investeringen in bedrijven in de energietransitie zijn verantwoord en passen bij ons MVB-beleid. Daar zijn de risico’s niet te hoog en de rendementen goed. Investeren in bedrijven die alleen werken met het hergebruiken van materialen is nu nog wat vroeg voor ons. Het risico is nu nog te hoog. We gaan wel al het gesprek aan met deze bedrijven over het hergebruiken van materialen. In de toekomst kunnen we hier dan ook mogelijk in investeren.’

Doelen van de Verenigde Naties

‘In ons MVB-beleid houden we rekening met de doelen van de Verenigde Naties. Deze doelen gaan onder andere over klimaat, betaalbare en duurzame energie, schoon water en sanitair, geen honger en armoedebestrijding. Door te investeren in bedrijven en landen die ook deze doelstellingen willen realiseren, gebruiken we ook hier onze invloed. Ook hiermee maken we de wereld een stukje beter.’

Leefbaar loon voor textielwerknemers in Bangladesh

‘We gaan bijvoorbeeld het gesprek aan met textielbedrijven die hun producten in Bangladesh laten maken. We praten met deze bedrijven over de werkomstandigheden en het loon van de werknemers. Door erover te praten kunnen we beter inschatten hoe de werkomstandigheden zijn en hier verbetering in voorstellen. Een leefbaar loon vinden we ook belangrijk. We willen dat werknemers een loon krijgen waarmee ze hun gezin kunnen onderhouden.’

Duidelijke keuzes maken: actief en passief beleggen

‘We maken het even wat moeilijker door twee beleggingstermen te gebruiken: actief en passief beleggen. We doen het allebei. We kiezen uit een bepaald aandelenpakket de aandelen die passen bij ons MVB-beleid. Zo stellen we zelf een pakket van aandelen samen waarin we beleggen, dit heet actief. Vervolgens handelen we niet meer met de belegde aandelen. En dit heet dan weer passief. Deze combinatie van actief en passief beleggen past bij de risico’s die we willen lopen en de rendementen die we willen halen.’