Nieuws

Dekkingsgraad steeg in december

De financiële situatie van ons fonds was aan het einde van december beter dan eind november. Dat zien we aan de actuele dekkingsgraad: die steeg in december. De beleidsdekkingsgraad ging ook omhoog.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • De dekkingsgraad van het moment. Dat is de situatie op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad steeg in december van 115,9% naar 116,5%.
  • De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 113,5% naar 114,5%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 123% is. Dan is er voor elke €100,- die we (in de verre toekomst) moeten betalen, €123,- aan vermogen in kas.

De ontwikkelingen in december

Het geld dat we als pensioenfonds nodig hebben voor de pensioenbetalingen van nu en in de (verre) toekomst noemen we onze verplichtingen. In de maand december besloten we om de pensioenen te verhogen met 3,5% per 1 januari 2023. Door dit besluit hebben we natuurlijk meer geld in kas nodig om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Iedereen krijgt meer. Op het geld voor de toekomstige pensioenbetalingen krijgen we ook rente. In december steeg deze rente. Dit was weer goed voor onze verplichtingen.

Aan de andere kant hebben we ons vermogen. Dit zijn onze beleggingen. Ons vermogen daalde in december door een negatief beleggingsrendement. Maar onze verplichtingen daalden in december nog meer. Daarom steeg onze dekkingsgraad in december met 0,6%-punt.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

 

Bron: Bestuur