Nieuws

Start 2021: kleine verbetering financiële positie Bpf MITT

In de eerste maand van 2021 is onze financiële positie verbeterd. Dat kunt u zien aan onze actuele dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad steeg, omdat de rente iets omhoog is gegaan. Daardoor is minder geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen.

Onze dekkingsgraden zijn wel nog te laag. Onze financiële positie tonen we in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • Een actuele dekkingsgraad. Dat is de actuele stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze steeg iets van 93,2% naar 93,7%.
  • De beleidsdekkingsgraad. Een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. Ontwikkelingen in de actuele dekkingsgraad worden hierin na verloop van tijd pas zichtbaar. De beleidsdekkingsgraad daalde iets van 89,7% naar 89,4%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 118% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €118 aan vermogen in kas.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Wij hoeven de pensioenen dit jaar gelukkig niet te verlagen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen ook gewoon uitbetaald.
Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan is het belangrijk om te weten dat u uw pensioen tijdelijk niet kunt meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur