Nieuws

Klein beetje herstel van onze financiële positie

Onze financiële positie laat in mei een klein beetje herstel zien. Dat is te zien aan onze actuele dekkingsgraad. Onze dekkingsgraden blijven echter op een te laag niveau.

  • De actuele dekkingsgraad steeg licht van 85,6% naar 86,8%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde van 94,0% naar 93,0%.

Deze percentages zijn te laag. Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 120% is.

Wat is er aan de hand?

De financiële markten zijn momenteel erg onrustig. Dat komt onder andere door de coronacrisis. Hierdoor is niet te zeggen hoe de financiële situatie zich nu verder ontwikkelt. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en benadrukt dat ons fonds belegt voor de lange termijn en zorgvuldig beslissingen neemt.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Pensioengerechtigden krijgen hun pensioen gewoon uitgekeerd. Aan de opgebouwde pensioenen verandert er nu ook niets. Aan het einde van het jaar maken we de balans op. Het is nu niet te zeggen hoe we er dan financieel voor staan. We kunnen een verlaging per 1 januari 2021 daarom niet uitsluiten.

Wat we doen, hangt ook af van de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Pensioenakkoord. Hierover volgt binnenkort meer nieuws.

Geen waardeoverdracht

Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan kunt u uw pensioen niet meenemen. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur