Nieuws

Wij kunnen de pensioenen niet verhogen

Ons fonds heeft genoeg geld om de pensioenen nú en straks te kunnen betalen. Alleen als er extra geld is, kunnen we de pensioenen verhogen. Dat is op dit moment niet zo.

Compensatie voor de prijsstijgingen

We proberen elk jaar de pensioenen te verhogen. Een verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen (voor een deel) meegroeit met de prijsstijgingen. Op die manier houdt het pensioen zijn waarde. Dat is dit (en vorige) jaren helaas niet gelukt.

Wanneer kunnen wij verhogen?

Een verhoging kan alleen als de financiële positie goed genoeg is én beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds ligt onder deze grens.

Meer informatie

Meer informatie over verhoging van pensioenen voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden leest u op onze website.