Nieuws

Verkiezingen: tijdelijk stopgezet

Ons fonds organiseert verkiezingen. We zoeken twee vertegenwoordigers namens deelnemers voor het verantwoordingsorgaan. Bij de verzending van de verkiezingsinformatie is er iets misgegaan. Hierdoor heeft een aantal deelnemers niet de kans gekregen om zich kandidaat te stellen of om te stemmen.

Hoe nu verder?

De verkiezingen met de huidige vier kandidaten zijn tijdelijk stopgezet. Eerst krijgen de deelnemers die de verkiezingsoproep niet hadden ontvangen de kans om zich kandidaat te stellen. Daarna zijn er twee mogelijkheden:

  1. Melden zich nog geschikte kandidaten? Dan komen er nieuwe verkiezingen. Daarbij krijgen alle deelnemers van ons fonds een nieuwe stemoproep.
  2. Zijn er geen nieuwe geschikte kandidaten? Dan komen er geen nieuwe verkiezingen.
    • De deelnemers die geen stemoproep hadden ontvangen, krijgen deze alsnog toegestuurd. Zodat zij ook kunnen stemmen.
    • Als u al gestemd hebt, dan blijft uw stem geldig.

Uitslag van de verkiezing

We zorgen eerst dat iedereen de mogelijkheid heeft gehad om zich kandidaat te stellen en om te stemmen. Daarna plaatsen we de resultaten op onze website.

Over het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over het beleid. En het beoordeelt of het bestuur goed heeft gehandeld. Lees meer over het verantwoordingsorgaan.