Nieuws

Onze financiële positie in april 2019: 103,1%

Onze financiële positie is een beetje slechter geworden. Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. Deze was eind april 103,1%. Vorige maand was dit nog 103,2%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 103,1% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad.

Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van bijna 121% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Wat speelde er in april?

De rente is gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De waarde van onze beleggingen steeg. Dat is ook positief: ons vermogen nam toe. Onder aan de streep was april dus geen slechte maand. Maar omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is, daalde deze toch. Als de komende maanden ook goed uitpakken, dan zal de beleidsdekkingsgraad op termijn ook weer stijgen.  

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur