Nieuws

Onze financiële positie eind mei

Onze financiële positie is in mei slechter geworden. Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. Deze was eind mei 102,6%. Vorige maand was dit nog 103,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 102,6% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad.

Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van bijna121% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Wat speelde er in mei?

Na een lichte stijging vorige maand is de rente weer gedaald. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De waarde van onze aandelen daalde. Dat is ook geen goed nieuws, want hierdoor nam ons vermogen af. Onder aan de streep was mei dus geen goede maand.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur