Nieuws

Januari 2019: onze beleidsdekkingsgraad is 103,5%

Ons fonds is 2019 begonnen met een beleidsdekkingsgraad van 103,5%. Dat is iets lager dan in december. Toen was hij nog 103,8%. Toch was januari geen slechte maand. De aandelen deden het erg goed. 

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 103,5% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad.

Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van ruim 121% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Beetje herstel in januari

Na een slecht einde van 2018 was januari geen slechte maand voor ons fonds. De rente daalde weliswaar. Dat zorgt ervoor dat we meer geld opzij moeten zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daardoor verslechtert onze financiële positie. Maar positief was dat onze beleggingen meer waard werden. Met name de aandelen deden het goed. Dit positieve effect zorgde ervoor dat onze financiële positie in januari verbeterde.

Dit effect is nog niet terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen 12 maanden. Als het de komende maanden ook goed blijft gaan, stijgt de beleidsdekkingsgraad op een gegeven moment vanzelf mee.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur