Nieuws

Financiële positie van ons fonds eind 2018

Ons fonds heeft het jaar 2018 afgesloten met een beleidsdekkingsgraad van 103,8%. Dat is iets lager dan in november. Toen was hij nog 104,1%.

Wat is een dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 103,8% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit in 2015 ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad.
Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van ruim 121% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Laatste maanden 2018 gooiden roet in het eten

Tot oktober bleef de financiële situatie stabiel, maar de laatste drie maanden gooiden roet in het eten. De rente is gedaald. Daardoor moet ons fonds meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Hierdoor daalt de dekkingsgraad. Ook sloten de aandelenbeurzen 2018 af met een verlies. Daardoor werden onze aandelen minder waard. De belangrijkste oorzaken moeten we over de grens zoeken: beleggers maken zich zorgen over de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de Brexit.
De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018 is - net als alle maandelijkse dekkingsgraden - een voorlopig percentage. In ons jaarverslag publiceren we straks het definitieve percentage waarmee we dit jaar hebben afgesloten. Het jaarverslag verschijnt halverwege 2019 op onze Documentenpagina.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur