Nieuws

Februari was financieel geen slechte maand

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind februari 103,3%. Eind januari was dat nog 103,5%. Er is een daling, omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is. Als we kijken naar alleen de maand februari, dan hebben we financieel toch een positieve maand achter de rug.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 103,3% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad.

Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van ruim 121% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Wat speelde er in februari?

De rente is gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ook de waarde van onze beleggingen steeg. Net als in januari deden met name de aandelen het erg goed. Beide ontwikkelingen zijn goed voor onze dekkingsgraad. Februari 2019 was daarom een goede maand voor onze financiële positie.
Het positieve effect is nog niet terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen 12 maanden. Als het de komende maanden ook goed blijft gaan, stijgt de beleidsdekkingsgraad op een gegeven moment vanzelf mee.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur