Nieuws

Alle ins en outs over 2018 in ons jaarverslag

Ons jaarverslag is online verschenen. In het jaarverslag leest u alles over de cijfers en ontwikkelingen bij ons pensioenfonds in 2018. Door middel van dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2018 gevoerde beleid.

In het jaarverslag blikken we terug op de belangrijkste gebeurtenissen van vorig jaar en welke besluiten ons fonds heeft genomen. Verder leest u het verslag van onze Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan.

Enkele andere onderwerpen

  • een terugblik van het bestuur
  • informatie over onze financiële situatie
  • onze jaarrekening
  • de reactie van het bestuur op het verslag van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan

Onze financiële situatie

Onze beleidsdekkingsgraad lag en ligt onder een belangrijke grens (december 2018: 103,8%, mei 2019: 102,6). Dit betekent dat ons fonds te weinig buffers heeft om grote tegenvallers op te vangen.
In ons huidige herstelplan staat hoe ons fonds weer financieel gezond kan worden en op welke termijn dat kan gebeuren. ‘Gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad (121,2%) komt te liggen voor eind 2026. Deze termijn zorgt ervoor dat de gevolgen voor alle deelnemers over meerdere jaren gespreid kunnen worden. Ons fonds wil de kans op het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen zoveel mogelijk beperken. Door de hersteltermijn worden werknemers, oud-werknemers en de gepensioneerden in gelijke mate ‘geraakt’. Op die manier is evenwichtige belangenafweging geborgd.

De belangrijkste cijfers in het kort

De belangrijkste cijfers van het jaarverslag hebben wij voor u samengevat in een Verkort Jaarverslag. Begin juli ontvangen alle actieve deelnemers van ons fonds deze versie geïntegreerd in de Pensioenkrant per post. Het Verkort Jaarverslag kunt u hier ook online lezen.

Wilt u over een bepaald onderwerp meer weten? Download dan het volledige jaarverslag voor meer informatie.

Bron: Bestuur