Nieuws

Steeds meer mensen werken door na hun AOW-datum

Iedereen die in Nederland woont of werkt krijgt vanaf een bepaalde leeftijd een AOW-pensioen van de overheid. De AOW-leeftijd is op dit moment 66 jaar. Het overgrote deel van de mensen werkt na deze datum niet meer. Maar de groep die een betaalde baan heeft na zijn AOW-datum neemt toe, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  • In 2003 had 1 op de 30 gepensioneerden een betaalde bijbaan
  • In 2018 heeft 1 op de 20 gepensioneerden een betaalde bijbaan

Rondkomen na pensioendatum

Sommigen werken door, omdat ze het geld goed kunnen gebruiken. Anderen, omdat ze het graag willen. Hoe groot deze groepen zijn, is niet bekend. Wel heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) onlangs onderzocht of AOW’ers van hun pensioen goed kunnen rondkomen. Daaruit blijkt dat er grote verschillen zijn:

  • 17% vindt zijn inkomen onvoldoende
  • 34% is neutraal, en
  • de overige 49% is tevreden

Wilt u langer werken of juist niet?

Ook als u nog niet vlak voor uw pensioen staat, is het goed om na te gaan wanneer u (ongeveer) wilt stoppen met werken:

Als u inlogt op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website ziet u een overzicht van uw pensioen bij ons fonds. In de Pensioenplanner kunt u vervolgens uitrekenen wat eerder of later met pensioen gaan, betekent voor uw pensioen.

Vragen?

Hebt u vragen over uw pensioen? Stel ze aan onze medewerkers. Wij helpen u graag.