Nieuws

Lichte stijging beleidsdekkingsgraad MITT in februari 2018

Onze financiële positie is in februari opnieuw verbeterd. Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. Deze steeg van 103% naar 103,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 103,4% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit in 2015 ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad.

Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van ruim 121% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Wat speelde er in februari?

De maand begon slecht. Aan het begin van februari werden de beleggingen plotseling veel minder waard. Maar in de loop van de maand werd dit verlies voor een deel weer goed gemaakt. Daardoor bleef de ‘schade’ voor onze financiële positie beperkt. Wat daarbij heeft geholpen, is de stijgende rente. Als de rente stijgt, hoeft ons fonds minder geld opzij te zetten om in de toekomst alle pensioenen te hoeven kunnen betalen.

De beleidsdekkingsgraad ligt boven de 100%. Daarom kan ons fonds waardeoverdrachten in behandeling nemen. Hebt u een aanvraag ingediend om uw pensioen mee te nemen van ons fonds of naar ons fonds? Dan ontvangt u hierover automatisch bericht.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur