Nieuws

Kleine plus voor onze financiële positie

Onze beleidsdekkingsgraad is in september een beetje gestegen. Deze was op 30 september 104,2%. Een maand eerder was dat nog 104,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 104,2% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit in 2015 ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad.

Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van ruim 121% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Waarom steeg de dekkingsgraad in september?

Twee ontwikkelingen hebben veel invloed op onze financiële positie:

1. Een stijging of daling van de rente waarmee wij moeten rekenen
Bij een lage rente moet ons fonds meer geld opzij zetten om (later) alle pensioenen te kunnen betalen dan bij een hoge rente. Hoe hoger de rente, des te beter voor onze financiële positie;

2. Een stijging of daling van de waarde van onze beleggingen
Hoe meer vermogen, des te beter voor onze financiële positie.

In september steeg de rente, maar werden onze beleggingen minder waard. Ook hielden we voor het eerst rekening met de nieuwe cijfers over de levensverwachting. Daardoor verbeterde de financiële positie van ons fonds in september en steeg de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van 12 maanden) een beetje mee.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur