Nieuws

Geen verkiezingen voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

In ons bestuur was plaats voor twee bestuurders namens de pensioengerechtigden. In februari 2018 deden wij een oproep voor de invulling van deze twee vacatures. De vakverenigingen konden een kandidaat voordragen. Ook de pensioengerechtigden kregen een oproep om kandidaten te stellen.

We zijn blij om te kunnen melden dat de verkiezingscommissie twee geschikte kandidaten op de kandidatenlijst heeft kunnen plaatsen. Het bestuur is voornemens deze twee kandidaten benoemen. Maar eerst worden zij getoetst door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder kijkt of de kandidaten geschikt zijn als pensioenfondsbestuurder. Als DNB akkoord is, worden beide kandidaten benoemd tot bestuurder bij ons fonds. Dan maken wij ook de namen van de nieuwe bestuurders bekend.

Geen verkiezingen

Omdat het aantal vacatures overeen komt met het aantal geschikte kandidaten, komen er geen verkiezingen.

Meer informatie

Wilt u weten wie er in ons bestuur zit en wat het pensioenfondsbestuur doet? Lees meer hierover bij Over het fonds