Nieuws

Geen verhoging van de pensioenen in 2018

Een verhoging van de pensioenen kan alleen als de financiële positie goed genoeg is én de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Dat is niet het geval. Het bestuur van ons pensioenfonds heeft dan ook besloten om de pensioenen per 1 januari 2018 niet te verhogen.

De pensioenen groeien dit jaar niet mee met de algemene prijsstijgingen. Dit geldt voor de pensioenen van:

  • werknemers
  • gepensioneerden en
  • oud-werknemers die na vertrek hun pensioen hebben laten staan bij ons fonds

Elk jaar een besluit

Het bestuur van ons pensioenfonds streeft ernaar om de pensioenen elk jaar te verhogen. Met een verhoging willen we ervoor zorgen dat de (opgebouwde) pensioenen zoveel mogelijk meegroeien met de algemene prijsstijgingen (inflatie) en/of de lonen in onze branche en zo zijn waarde houdt. Er is geen automatisch recht op een verhoging. Het bestuur neemt hierover elk jaar een besluit.

Alleen verhoging als er genoeg geld is

Verhogen van de pensioenen kan alleen als er genoeg reserves zijn en de financiële positie dus goed genoeg is. Het bestuur moet rekening houden met wettelijke regels waarin onder meer staat dat een pensioenfonds de pensioenen pas mag verhogen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds ligt onder deze grens.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verhoging van uw pensioen? Kijkt u dan bij Verhoging Pensioen in het deel van deze website voor de werknemer, oud-werknemer of gepensioneerde. Onze actuele financiële positie ziet u in deze grafiek.