Nieuws

Wat is uw AOW-leeftijd?

Stap voor stap stijgt de leeftijd waarop u voor het eerst AOW-pensioen ontvangt van de overheid. Ook in de media is dat een terugkerend onderwerp.

Maar weet u eigenlijk al vanaf welke leeftijd u het AOW-pensioen gaat ontvangen? Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen vaak later AOW-pensioen krijgen dan ze zelf denken.

Wat is AOW-pensioen?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Het is een pensioenuitkering van de overheid die voorziet in een basisinkomen voor alle Nederlanders vanaf een bepaalde leeftijd. Iedereen die in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt, heeft recht op deze uitkering. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd continu in Nederland hebt gewoond en/of gewerkt. Dit basispensioen staat los van het zogeheten aanvullend pensioen dat u via uw werkgever opbouwt bij een pensioenfonds of een verzekeraar.

Hoe zit het met de AOW-leeftijd?

De overheid is verantwoordelijk voor het AOW-pensioen en heeft bepaald dat de AOW-leeftijd in stappen omhoog gaat. In 2017 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 9 maanden, in 2018 is dat 66 jaar. Bent u bijvoorbeeld geboren op of na 1 april 1952? Dan ontvangt u voor het eerst AOW in 2018 en is uw AOW-leeftijd dus 66 jaar.
In 2022 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Voor mensen die geboren zijn na 30 september 1955 staat de AOW-leeftijd nog niet vast. De kans is groot dat de AOW-leeftijd na 2022 verder stijgt. Hierover neemt een nieuw kabinet een besluit.

Wanneer krijgt u AOW-pensioen?

Wijzer in Geldzaken heeft onderzocht of mensen zich beseffen wat de verhoging van de AOW-leeftijd voor henzelf betekent. Daaruit blijkt dat het grootste deel van de Nederlanders verwacht eerder AOW-pensioen te krijgen dan hun daadwerkelijke (of verwachte) AOW-leeftijd. Vooral jongeren schatten hun AOW-leeftijd te laag in. Maar liefst 87% zit ernaast. Bij de 50-plussers is dat percentage 40%. Opvallend is dat weinig mensen weten dat de AOW-leeftijd gekoppeld is aan de levensverwachting. Als we met zijn allen langer leven, gaat de AOW-leeftijd ook omhoog.

Verschil met pensioenrichtleeftijd

Behalve AOW-pensioen bouwt u aanvullend pensioen op via uw werkgever bij ons pensioenfonds. Ook daar is een pensioenleeftijd aan gekoppeld. Dit is de zogeheten pensioenrichtleeftijd. Op basis van de pensioenrichtleeftijd is het pensioen berekend dat u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)Afkorting voor Uniform Pensioenoverzicht. Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds. ziet. De pensioenrichtleeftijd van onze pensioenregeling wijkt af van de AOW-leeftijd. De pensioenrichtleeftijd in onze huidige pensioenregeling is 67 jaar. De overheid wil dat pensioenfondsen deze pensioenrichtleeftijd verhogen naar 68 jaar.

Het is goed om te weten dat u - binnen de kaders van het reglement - straks zelf kunt bepalen op welke leeftijd u daadwerkelijk het aanvullend pensioen van ons fonds wilt laten ingaan. Dat hoeft niet de pensioenrichtleeftijd te zijn. Dat kan ook eerder of later zijn. De overheid biedt u die keuze niet. De ingangsdatum van het AOW-pensioen ligt vast.

Check uw AOW-leeftijd

Bent u benieuwd vanaf welke datum u recht krijgt op AOW-pensioen van de overheid? Check het met de handige tool op de website van Wijzer in Geldzaken. U kunt daar uw geboortedatum invullen en krijgt dan meteen een voorspelling van uw AOW-leeftijd. De verwachte leeftijd is een schatting op basis van de huidige levensverwachting.