Nieuws

Verlaging van pensioenen Bpf MITT van de baan

De financiële positie van het fonds is verbeterd door een gestegen rente en goede resultaten met het beleggen. Ons fonds staat er nog steeds niet rooskleurig voor. Maar een verlaging van de pensioenen is voor 2017 definitief van de baan.

Zwaar jaar achter de rug

Veel pensioenfondsen hebben in 2016 een financieel zwaar jaar achter de rug. Dat geldt ook voor Bpf MITT. De belangrijkste oorzaak is de lage rente. Want bij een lage rente moet een fonds meer geld opzij zetten om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Ook de financiële positie van Bpf MITT was daardoor lange tijd zorgelijk. De belangrijkste graadmeter voor de financiële positie van een fonds, de beleidsdekkingsgraad, daalde het hele jaar door naar een dieptepunt van 92,6% in november 2016. Daardoor leek de kans groot dat het bestuur de pensioenen zou moeten verlagen.

Herstelplan

Ook in 2015 was de financiële positie niet goed genoeg. Toen is al een herstelplan ingediend bij de toezichthouder. In het herstelplan staat welke maatregelen Bpf MITT wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. Maatregelen zoals het niet verhogen van de pensioenen heeft Bpf MITT al ingezet. Het verlagen van de pensioenen ziet het bestuur als een uiterste redmiddel. Het bleef lange tijd spannend of het zover zou komen. Uit het nieuwe herstelplan blijkt dat het in 2017 niet nodig is.

Nog niet rooskleurig

De beleidsdekkingsgraad is vanaf november gestegen. Ondanks de stijging staat ons fonds er nog niet rooskleurig voor. Bpf MITT is pas weer financieel gezond bij een beleidsdekkingsgraad van ruim 121%. De maatregelen in het herstelplan blijven dus van kracht.

Meer informatie? 

Wilt u meer weten over de financiële positie? Bekijk de actuele dekkingsgraad of lees meer over het herstelplan.