Nieuws

Resultaten mei: goede maand voor onze financiële positie

Onze financiële positie is verbeterd. Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. Die steeg in mei 2017 naar 96,6%. Vorige maand was hij nog 95,8%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 96,6% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Sinds 1 januari 2015 zijn pensioenfondsen verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). Sindsdien publiceren wij deze ook op onze website. De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad.

Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van ruim 121% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend. Doordat de financiële positie al een aantal maanden verbetert, is een verlaging van de pensioenen in 2017 niet aan de orde.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

In mei is de rente gestegen waarmee het fonds de dekkingsgraad moet berekenen. Dat is goed nieuws voor pensioenfondsen. Wij hoeven bij een hogere rente namelijk minder in kas te houden om in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ander goed nieuws was dat onze beleggingen meer waard werden. Hierdoor steeg ook ons vermogen. De som van beide ontwikkelingen zorgde voor een verbetering van onze financiële positie in de maand mei met 0,6%. Met als gevolg dat de gemiddelde beleidsdekkingsgraad ook steeg.

Meer informatie

U kunt in een grafiek zien hoe de dekkingsgraad van Bpf MITT zich heeft ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur