Nieuws

Financiële positie Bpf MITT in november

Onze financiële positie is verbeterd. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds steeg in november 2017 naar 102,1%. Vorige maand was hij nog 101,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 102,1% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Sinds 1 januari 2015 zijn pensioenfondsen verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). Sindsdien publiceren wij deze ook op onze website. De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad.
Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van ruim 121% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Ontwikkelingen in november

Kijkend naar alleen de afgelopen maand, is onze financiële positie nauwelijks gewijzigd. Het ging iets minder goed. Onze beleidsdekkingsgraad steeg desondanks, omdat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde is van de afgelopen 12 maanden. Doordat de lage dekkingsgraden uit 2016 steeds minder meetellen in dit gemiddelde, ging de beleidsdekkingsgraad wel omhoog.

De beleidsdekkingsgraad ligt weer boven de 100%. Daarom kan ons fonds weer waardeoverdrachten in behandeling nemen. Hebt u een aanvraag ingediend om uw pensioen mee te nemen van ons fonds of naar ons fonds? Dan ontvangt u hierover automatisch bericht. Meer hierover leest u in dit bericht.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Bron: bestuur