Vacatures in bestuur Bpf MITT

Hier vindt u de informatie en documenten om u kandidaat te stellen

Per 1 juli zijn er in het bestuur van ons fonds twee vacatures voor de bestuursleden namens de pensioengerechtigden. Om deze vacatures in te vullen kunnen pensioengerechtigden zich momenteel kandidaat stellen. Daarnaast kunnen  de vakverenigingen kandidaten voorstellen.

Als er meer dan twee geschikte kandidaten zijn zal er een verkiezing worden georganiseerd onder alle pensioengerechtigden van ons fonds. De verkiezingsdatum is vastgesteld op 18 mei 2018.

Lees meer over het bestuur

Profiel bestuurslid

Gezien de samenstelling van het bestuur zoeken we ervaren bestuurders met een financieel / economisch profiel. De bestuurders nemen ook zitting in de beleggingscommissie. De kandidaten dienen ten minste te voldoen aan het in het functieprofiel opgenomen geschiktheidsniveau voor een lid van de beleggingscommissie.

Voldoet u aan het  functieprofiel? Dan kunt u zich kandidaat stellen. De verkiezingscommissie en de Raad van Toezicht beoordelen of kandidaten voldoen aan  het gestelde profiel. Toezichthouder De Nederlandsche Bank stelt ook deskundigheids- en betrouwbaarheidseisen aan bestuurders.

Bekijk hier het complete functieprofiel

Kandidaatstelling

De vakverenigingen kunnen een kandidaat voordragen. Daarnaast mogen alle pensioengerechtigden van ons fonds zich kandidaatstellen. Wilt u zich kandidaat stellen? Dan vragen wij u uiterlijk 28 maart 2018 de volgende stappen te doorlopen:

  1. Vul een verklaring van kandidaatstelling in inclusief een motivatie waarom u geschikt bent.
    Bekijk hier het formulier
  2. Zorg voor ondersteuning van uw kandidaatstelling door ten minste honderd handtekeningen van pensioengerechtigden van Bpf MITT te verzamelen. Voeg de lijst met daarin de namen, de klantnummers (bovenaan de brief vermeld) en de handtekeningen van de pensioengerechtigden die u ondersteunen bij uw kandidaatstelling.
    Gebruik daarvoor dit sjabloon voor de handtekeningen en deze lijst voor het overzicht
  3. Stuur uw kandidaatstelling inclusief de lijst met handtekeningen voor 28 maart 2018 door via mitt-bestuursbureau@montae.nl of per post via dit adres:

Verrijn Stuartlaan 1F
2288 EK  RIJSWIJK

Formulieren die niet tijdig binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Hebt u vragen?

Wilt u eerst nog meer informatie over het bestuur en zijn verantwoordelijkheden? Kijk dan bij over-het-fonds of neem contact op met het Bestuursbureau van Bpf MITT, via
mitt-bestuursbureau@montae.nl  of telefonisch via 06 – 15886850 (Renate Schenk) of 06 – 25637956 (Gea Slot).

Documenten