Pensioenfonds TenCate is nu bij Bpf MITT

Werknemer

De belangrijkste veranderingen

meerofminder_68.png

Bij Bpf MITT is de rekenleeftijd vanaf dit jaar 68 jaar. In 2017 was de rekenleeftijd zowel bij Pensioenfonds TenCate als bij Bpf MITT 67 jaar.

keuze.png

U krijgt echter meer keuzes om uw pensioen aan te passen aan uw eigen wensen. Zoals eerder, later of in deeltijd met pensioen gaan. Of eerst meer pensioen, daarna minder. Bekijk al uw keuzes op Pensioen-op-maat.
Als u geen andere keuze hebt gemaakt, krijgt u in elk geval 6 maanden voor uw AOW-leeftijd een brief van Bpf MITT. U kunt dan aangeven wanneer u precies met pensioen wilt gaan. .
opbouw.png U bouwt evenveel pensioen op. Bij Bpf MITT is de pensioenbouw standaard 1,6%. Voor werknemers van Ten Cate geldt echter 1,75%. 
  Bij Bpf MITT gaat u pensioen opbouwen vanaf uw 21e jaar. Bij Pensioenfonds TenCate was dat 18 jaar. Medewerkers jonger dan 21 jaar zijn wel verzekerd voor partner- en wezenpensioen. 
  Over een deel van het salaris bouwt u geen pensioen op (de zogenaamde franchise). U krijgt namelijk straks ook een AOW-uitkering. Bij Pensioenfonds TenCate en bij Bpf MITT was dit bedrag in 2017 € 14.953,-. In 2018 is dit € 15.178,-.
  Bij Pensioenfonds TenCate en Bpf MITT bouwde deelnemers in 2017 pensioen op over een salaris van maximaal € 103.317,-. Bij Bpf MITT bouwt u nu pensioen op tot een salaris van € 105.075,- (2018). 
premie.png U betaalt pensioenpremie over de pensioengrondslag. Pensioengrondslag is uw jaarsalaris minus de franchise (Bpf MITT 2018: € 15.178).
Bij Bpf MITT betaalt u 8,9% pensioenpremie zelf. U betaalt 1/3 deel van de volledige pensioenpremie en de werkgever betaalt 2/3 deel. Samen is dat 26,8%.
Bij Pensioenfonds TenCate betaalde u 9% plus € 18,70 extra per maand voor een aanvullend nabestaandenpensioen (Anw-hiaatpensioen). Het extra bedrag van € 18,70 per maand vervalt.
  partner_en_wezenpensioen_opbouw.png Bij Bpf MITT is standaard een partnerpensioen en een tijdelijk partnerpensioen geregeld als u tijdens uw dienstverband komt te overlijden. Alleen voor werknemers van Ten Cate is er een tijdelijk partnerpensioen, betaald door Ten Cate, van minimaal € 13.290,- (2018) verzekerd. Dit bedrag is gelijk aan het maximum van het Anw-hiaatpensioen bij Pensioenfonds TenCate in 2017.
  Voor uw eventuele kinderen is er een wezenpensioen geregeld mocht u overlijden tijdens uw dienstverband. Bij Bpf MITT is dat maximaal 70% van uw ouderdomspensioen. Bij Pensioenfonds TenCate was dat omgerekend maximaal 42%.
arbeidsongeschiktheidspensioen.png Premievrije doorbouw van uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid is net als bij Pensioenfonds TenCate geregeld. De percentages zijn afhankelijk van de mate van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en wijken bij Bpf MITT iets af.
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan is er, net als bij Pensioenfonds TenCate, geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is wel geregeld door uw werkgever. Neem daarvoor contact met hem op.
waardevast.png Pensioenfonds TenCate streefde ernaar om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de lonen (looninflatie). Bpf MITT streeft ernaar om de pensioenen in pas te laten lopen met de stijgende prijzen (prijsinflatie). Verhogen kan alleen als daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Als het echter slecht gaat met het pensioenfonds, kan het bestuur ook besluiten om de pensioenen te verlagen.

reglement.png

Bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de website. Ook kunt u het pensioenreglement raadplegen. Of bent u op zoek naar informatie over Pensioenfonds TenCate? Ga dan naar www.pensioenfondstencate.nl. Deze website is totdat de liquidatie is afgerond beschikbaar.

Pensioensparen

U kunt bij Bpf MITT niet extra pensioensparen. Het opgebouwde pensioenspaarkapitaal is omgezet in extra pensioen. Informatie hierover vindt u op de website van Pensioenfonds TenCate. Deze website is totdat de liquidatie is afgerond beschikbaar.

Mijn Pensioencijfers

U kunt op deze website nog niet inloggen op Mijn Pensioencijfers. Want op dit moment werkt Bpf MITT aan het invoeren van de administratie van Pensioenfonds TenCate. Dat moet natuurlijk zorgvuldig gebeuren. Zodra dat gereed is, zijn uw gegevens ook beschikbaar in Mijn Pensioencijfers.