Pensioenfonds TenCate is nu bij Bpf MITT

Werkgever

De belangrijkste veranderingen

  • De premie bij Pensioenfonds TenCate bedroeg 30% van de pensioengrondslag. Bij Bpf MITT is dat 26,8%. Dat is opgebouwd uit 24% standaard bij Bpf MITT, 2,3% voor een hoger opbouwpercentage en 0,5% aanvullende premie voor het tijdelijk partnerpensioen (TPP).
  • Bij Pensioenfonds TenCate en bij Bpf MITT was het maximum pensioengevend salaris vastgesteld op € 103.317,-. Vanaf 2018 is het pensioengevend salaris bij Bpf MITT € 105.075,-.
  • Bij Bpf MITT is de rekenleeftijd vanaf dit jaar 68 jaar. In 2017 was de rekenleeftijd zowel bij Pensioenfonds TenCate als bij Bpf MITT 67 jaar.
  • Werknemers van Ten Cate blijven evenveel pensioen opbouwen: 1,75%. Standaard is de pensioenopbouw bij Bpf MITT 1,6%.
  • Werknemers bouwen pensioen op vanaf 21 jaar. Bij Pensioenfonds TenCate was dat 18 jaar. Zijn werknemers jonger dan 21 jaar, zijn zij verzekerd voor nabestaandenpensioen.
  • De franchise is het deel van het salaris waarover uw werknemer geen pensioen opbouwt. Bij Pensioenfonds TenCate en bij Bpf MITT was dit bedrag in 2017 € 14.953,-. In 2018 is dit bij Bpf MITT € 15.178,-.
  • Tot 1 januari 2018 bouwden uw werknemers pensioen op bij Pensioenfonds TenCate. De opgebouwde pensioenaanspraken worden opgenomen in de pensioenadministratie van Bpf MITT (collectieve waardeoverdracht).

Overgangssituatie

In december 2017 heeft u informatie ontvangen hoe u tijdens en na de overgangssituatie gegevens aanlevert en hoe de facturering is geregeld. Deze informatie vindt u hier.
In de loop van januari 2018 ontvangt u een registratiebrief. Deze hebt u nodig om de eerste keer in te loggen. Uiterlijk 2 maart 2018 kunt u dan inloggen op de werkgeversportal.

Pensioen regelen we samen

Het op tijd aanleveren van de juiste gegevens is cruciaal voor een juiste premieberekening. 
Om u te helpen het pensioen voor uw werknemers goed te regelen vindt u in de werkgeversportal, nadat u zich hebt geregistreerd en kunt inloggen, een werkgeversbrochure (jaaroverzicht met stappenplan). Hierin ziet u in een oogopslag op welke momenten u actie moet ondernemen, maar ook wanneer u iets van ons kunt verwachten.

Wilt u meer weten?

Vragen?

  • Vragen over werkgeverszaken stelt u aan de werkgeversadministratie, telefoonnummer 088 – 116 24 34, via e-mail: mitt-werkgevers@azl.eu of (na 2 maart 2018) via het contactformulier in de werkgeversportal.
  • Vragen over de pensioenregeling van uw werknemers stelt u vanaf 1 januari 2018 aan het pensioenbureau van Bpf MITT, telefoonnummer 088 – 116 24 41 (werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). Of via e-mail: bpf-mitt@azl.eu.