Pensioenfonds TenCate is nu bij Bpf MITT

Vanaf 1 januari 2018 vallen werknemers van Ten Cate onder de pensioenregeling van Bpf MITT. Ook de pensioenuitkeringen die al zijn ingegaan en de pensioenaanspraken van oud-deelnemers worden overgenomen. Daarna stopt Pensioenfonds TenCate en wordt het fonds geliquideerd.

Overdracht en afwikkeling

De opgebouwde pensioenen gaan een-op-een over naar Bpf MITT. Als na de liquidatie geld overblijft, is er mogelijk een eenmalige verhoging van de pensioenen. Een eventueel tekort kan leiden tot een verlaging van de opgebouwde en ingegane pensioenen. In de loop van 2018 is hierover meer duidelijkheid.

Pensioen en overzicht

Op dit moment vinden de afrondende werkzaamheden plaats van de pensioenadministratie bij Pensioenfonds TenCate. Zodra dat in de loop van 2018 gereed is, ontvangen werknemers van Ten Cate een overzicht met de eindstand van hun pensioen dat is verhuisd naar Bpf MITT.
Bij Bpf MITT wordt juist gewerkt aan het invoeren van de pensioenadministratie. Dat moet natuurlijk zorgvuldig gebeuren. De verwachting is dat dit voor het einde van 2018 gereed is. Dan ontvangen de werknemers van Ten Cate het eerste pensioenoverzicht van het omgezette pensioen van Bpf MITT.

Wat betekent de aansluiting voor u?