Pensioenfonds TenCate is nu bij Bpf MITT

Werknemers van Ten Cate zijn op 1 januari 2018 aangesloten bij Bpf MITT. Zij bouwen vanaf die datum pensioen op in de pensioenregeling van ons fonds. Ook de pensioenen die  oud-werknemers na hun vertrek hebben laten staan, zijn overgenomen door Bpf MITT. En wij keren de pensioenen uit die al ingegaan zijn.

Overdracht en afwikkeling

De pensioenen zijn één-op-één overgekomen naar Bpf MITT.  Daarover hebben (oud-)werknemers van Ten Cate informatie ontvangen:

  • Eind juli 2018 ontvingen zij van Pensioenfonds TenCate een overzicht met daarop  de eindstand van het opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds TenCate.
  • In september 2018 ontvingen zij een overzicht van het opgebouwde pensioen dat ons fonds heeft ontvangen en verwerkt in de administratie.

Eenmalige verhoging van het pensioen

Na de overdracht en afhandeling was er geld over om de pensioenen van alle (oud-)werknemers en gepensioneerden van Ten Cate eenmalig te verhogen. Alle (oud-)werknemers en gepensioneerden hebben in september 2018 een brief gehad over deze eenmalige verhoging en wat het precies (met terugwerkende kracht) voor hun pensioen betekent.

  • Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
    In het UPO dat werknemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds TenCate in september 2018 hebben ontvangen, was de omrekening naar pensioenleeftijd 68 jaar verwerkt. De eenmalige verhoging per 1 januari 2018 nog niet. Dat zien zij volgend jaar  terug op hun Uniform Pensioenoverzicht per 31-12-2018.
  • Kijk straks op Mijn Pensioencijfers
    Wij verwerken de eenmalige verhoging in onze administratie. In de eerste helft van 2019 is dat afgerond. Op dat moment kunt u in de beveiligde online omgeving van deze website, Mijn Pensioencijfers, zien wat de verhoging voor uw pensioen betekent. Log daarvoor in op Mijn Pensioencijfers. U logt in met uw DigiD. Deze informatie is dan ook beschikbaar in de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl

Een terugblik: de belangrijkste veranderingen